+90 (462) 323 23 84
Anasayfa Home
Hizmetlerimiz Services
İletişim Contacts
Hizmetlerimiz Services
İNŞAAT TAAHHÜT HİZMETLERİ CONSTRUCTION CONTRACTING SERVICES
Bir inşaat projesinin tasarımından, malzeme seçimine, inşaatın gerçekleştirilmesine ve bitirilmesine kadar olan tüm işlemlerin yönetimi ve koordinasyonunu kapsar. Construction project management and coordination covering all processes from design, material selection, construction execution, and completion.
ÖZEL İNŞAAT HİZMETLERİ SPECIAL CONSTRUCTION SERVICES
Konut, villa, tatil köyü, çelik yapılar gibi özel tasarım yapıların projelendirme ve yapımını kapsar. Includes the design and construction of custom-designed structures such as homes, villas, holiday villages, and steel structures.
DEPREM PERFORMANS VE GÜÇLENDİRME HİZMETLERİ EARTHQUAKE PERFORMANCE AND STRENGTHENING SERVICES
Analizler yapının taşıyıcı sistem özelliklerinin belirlenmesi ve "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018" esaslarına göre yapılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Güçlendirme projeleri, yapıların deprem dayanımının yeterli düzeye ulaştırılması için taşıyıcı sistemin bir bütün olarak ve/veya belirli elemanlar bazında güçlendirilmesi için hazırlanmaktadır. The analyzes are carried out by determining the structural system properties of the building and making it according to the "Turkish Building Earthquake Code 2018" principles. Reinforcement projects are prepared to strengthen the structural system as a whole and/or on the basis of certain elements to increase the buildings' earthquake resistance to a sufficient level.
ÇELİK, BETONARME VE AHŞAP YAPI HİZMETLERİ STEEL, REINFORCED CONCRETE, AND WOODEN CONSTRUCTION PROJECTS
İnşaat için gerekli olan tüm projelerin hazırlanmasını, yapının sağlam ve rijit olabilmesi için gereken tüm hesaplamaları, eşsiz bir tasarım için gereken mimari dokunuşları kapsamaktadır. Including the preparation of all necessary plans for construction, all calculations required for the structure to be solid and rigid, and architectural touches necessary for a unique design.
MÜŞAVİRLİK (DANIŞMANLIK) HİZMETLERİ CONSULTING SERVICES
Bir inşaat projesi için gerekli olan bilgi, danışmanlık ve destek hizmetlerini sağlamak amacıyla verilen hizmetlerdir. Müşavirlik hizmetleri, projenin tasarımından, malzeme seçimine, inşaatın gerçekleştirilmesine ve bitirilmesine kadar olan tüm aşamaları kapsar. Consultancy services provided with the aim of providing necessary information, consultation, and support for a construction project. Consultancy services cover all stages from design, material selection, construction execution, and completion.
Web Design and Programming Fen Mühendislik
Fen Mühendislik İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti